กองกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปรัชญา

ศูนย์กลางการกระจายความรู้สู่ชุมชน แหล่งฝึกฝนประสบการณ์ บริหารงานสินทรัพย์พร้อมสรรพสวัสดิการออมทรัพย์บุคลากร

วันที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2561
ผู้เผยแพร่