กองกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรมอบรมหลักสูตรอาหารและเครื่องดื่ม

กองกิจการพิเศษ ได้จัดกิจกรรมอบรม "หลักสูตรอาหารและเครื่องดื่ม" ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดีการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน โดย ธนาคารออมสิน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อพัฒนาคุณภาพ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

วันที่เผยแพร่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin